Petícia a verejný hovor

Dátum: 26.01.2015 | Kategória: Samospráva | Komentáre: 0 | Zobrazení: 2971

Výzva pre občanov.

Liptovsko-hrádockí aktivisti pripravili v súvislosti s výstavbou spaľovne v lokalite Žadovica PETÍCIU nasledovného znenia: Stanovisko verejnosti k predloženému zámeru „Vysokotepelného zhodnotenia komunálneho odpadu plazmovou technológiou“ v lokalite Žadovica, k. ú Podtureň § 23 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Navrhovateľ Ekoplazma, s.r.o. so sídlom v Liptovskom Mikuláši predložil zámer na vybudovanie zariadenia na vysokotepelné zhodnotenie komunálneho odpadu plazmovou technológiou v lokalite Žadovica, k. ú. Podtúreň. Realizáciou zámeru dôjde k rozsiahlemu zamoreniu regiónu odpadmi, okolie bude ohrozené unikajúcimi prchavými látkami, zápachom, prachom a hlukom z dopravy. Negatívny dopad sa prejaví aj pri ohodnotení okolitých nehnuteľností. Dovoz odpadov ovplyvní nárast intenzity zaťaženia na prístupových komunikáciách. Navrhované riešenie sa nachádza v blízkosti vodných zdrojov, národných parkov TANAP a NAPANT, tesnej blízkosti chráneného areálu Hrádocké arborétum so 4. stupňom ochrany. Poznamenávame, že dotknuté územie je vyhľadávanou turistickou lokalitou. Prevádzkou zariadenia bude ovplyvnený aj turistický ruch obce Liptovský Ján, ktorá sa nachádza v tesnej blízkosti predmetného zariadenia. Z hore uvedených dôvodov žiadame MŽP SR, aby realizáciu predloženého zámeru neodporúčalo a zvážilo zamietavé stanovisko obyvateľov okolitých obcí. Vyzývame občanov, aby, v prípade, že majú na predmetnú vec rovnaký názor, prišli svojim podpisom petíciu podporiť .

Mesto Liptovský Hrádok zvoláva VEREJNÝ HOVOR súvisiaci s informovaním obyvateľov mesta o situácii týkajúcej sa potenciálnej výstavby spaľovne v lokalite Žadovica.
Termín: 5. Február 2015, Miesto: Dom kultúry – kinosála, Čas: 17:00
Na verejnom hovore sa dozviete: stanovisko Mesta Liptovský Hrádok, informácie zo strany prizvaných navrhovateľov zámeru (Ekoplazma, s.r.o.), informácie o pripravených krokoch mesta na likvidáciu TKO s dlhodobým výhľadom.

Komentáre k článku

Momentálne nebol pridaný žiadny komentár k tomuto príspevku. Buďte prvý!

Meno:
Text:
Predvádzajúci mesiac máj 2024 Nasledujúci mesiac  
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Novinky

25.05.2018: Ochrana osobných údajov
Mesto Liptovský Hrádok, v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov pre mesto Liptovský Hrádok, v roku 2008 vytvorilo podmienky pre fungovanie internetovej Televízie Liptovský Hrádok, ktorá je súčasťou mestskej informačnej siete pre občanov a návštevníkov mesta. TV Liptovský Hrádok je vytvorená za účelom publikovania videoreportáží, oznamov a informácií: - zo života samosprávy, - z oblasti kultúry, osvety a športu, - z oblasti ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov. Právnym základom k spracúvaniu osobných údajov občanov v TV Liptovský Hrádok sú v zmysle čl. 6 bod 1 GDPR udalosti: - keď spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. - keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku občanov, - keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Mesto Liptovský Hrádok má implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov viď https://www.liptovskyhradok.sk/ochrana-osobnych-udajov.html


Partneri

mesto Liptovský Hrádok

creativesolution.eu © 2009