Petícia za zriadenie internej ambulancie v L. Hrádku

Dátum: 17.04.2012 | Kategória: Ľudové zvyky | Komentáre: 0 | Zobrazení: 3449

Viac ako rok trvajúca situácia s neexistujúcou náhradnou ambulanciou interného lekára za zrušenú ambulanciu MUDr. Bolvanskej, dlhé objednávacie doby na preventívne a pravidelné prehliadky pacientov, dlhé časy čakania pacientov v čakárňach aj v spoločnosti akútne chorých pacientov v prípade zmiešaných ordinácií všeobecného a interného lekára, preťaženosť lekárov a personálu, nedôstojný vzťah štátnej lekárskej starostlivosti voči občanovi, sú dôvodom organizovania "Petície za zriadenie ambulancie interného lekára v Liptovskom Hrádku pre oblasť horného Liptova".
Všetci občania Liptovského Hrádku a obcí horného Liptova, ktorí navštevujú zdravotnícke zariadenia v Liptovskom Hrádku, touto petíciou budú žiadať vedenie Žilinského samosprávneho kraja, aby :
1. Neodkladne zabezpečilo zriadenie novej ambulancie interného lekára pre oblasť Liptovského Hrádku a horného Liptova, nakoľko doterajší rozsah úväzku nepostačuje poskytovaniu tohto druhu zdravotnej starostlivosti.
2. Zabezpečilo v rámci svojho vplyvu zazmluvnenie tejto ambulancie so všetkými zdravotnými poisťovňami.
 
VYZÝVAME preto všetkých občanov, aby sa, vo svojom záujme i v záujme zabezpečenia zdravotnej staroslivosti pre interných pacientov, do tejto petície zapojili. Je to nanajvýš dôležité! Petičné hárky budú umiestnené vo vestibule Mestského úradu, na Poliklinike, v Medic centre, v Dome kultúry, v kancelárii mestského úradu v Dovalove, na obecných úradoch obcí horného Liptova a v hrádockých firmách.
Pri vypĺňaní petičného hárku dbajte na vypísanie úplnej adresy trvalého bydliska, s názvom ulice, súpisným číslom domu a s úplným (neskráteným) názvom mesta, či obce. Vyplnené petičné hárky, prosím, doručte na Mestský úrad v Liptovskom Hrádku, do rúk prednostu úradu - Ing. Jána Kazára. Predbežný termín ukončenia petičnej akcie je stanovený na 30. apríl 2012.
Oficiálny petičný hárok nájdete na portáli mesta www.liptovskyhradok.sk

Komentáre k článku

Momentálne nebol pridaný žiadny komentár k tomuto príspevku. Buďte prvý!

Meno:
Text:
Predvádzajúci mesiac apríl 2024 Nasledujúci mesiac  
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Novinky

25.05.2018: Ochrana osobných údajov
Mesto Liptovský Hrádok, v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov pre mesto Liptovský Hrádok, v roku 2008 vytvorilo podmienky pre fungovanie internetovej Televízie Liptovský Hrádok, ktorá je súčasťou mestskej informačnej siete pre občanov a návštevníkov mesta. TV Liptovský Hrádok je vytvorená za účelom publikovania videoreportáží, oznamov a informácií: - zo života samosprávy, - z oblasti kultúry, osvety a športu, - z oblasti ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov. Právnym základom k spracúvaniu osobných údajov občanov v TV Liptovský Hrádok sú v zmysle čl. 6 bod 1 GDPR udalosti: - keď spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. - keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku občanov, - keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Mesto Liptovský Hrádok má implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov viď https://www.liptovskyhradok.sk/ochrana-osobnych-udajov.html


Partneri

mesto Liptovský Hrádok

creativesolution.eu © 2009