Ďalšie formy spolupráce s TV Liptovský Hrádok

Dátum: 22.05.2009 | Kategória: Kultúra | Komentáre: 3 | Zobrazení: 2926

Televízia Liptovský Hrádok má prvé dni na samostatnej stránke www.tv.lhsity.sk  úspešne za sebou a doterajšie reakcie návštevníkov sú podnetné a priaznivé. Hľadanie najvhodnejšej dramaturgie príspevkov, ktoré by výstižnou formou informovali diváka, však trvalo dva roky. Bolo spojené s overovaním kvality obrazu, s technickými problémami pri exporte dát na server a pod. Toto všetko sa podarilo zvládnuť vďaka spolupráci s Jurajom Druskom ml. a jeho partnermi, ktorí poskytli priestor na svojej stránke www.mojliptov.sk  na dvojročnú skúšobnú prevádzku.
Nadväzujúc na dobré skúsenosti z predchádzajúcej tvorivej spolupráce sa dňa 20. 5. 2009 dohodlo, že vzájomná podpora bude pokračovať aj ďalej. Návštevníci stránky www.tv.lhsity.sk majú možnosť od tohto dátumu využívať služby informačného portálu www.mojliptov.sk a rovnakou mierou to platí aj opačne. Oba subjekty totiž informujú predovšetkým o dianí v regióne horného Liptova a v jeho centre Liptovský Hrádok. Bolo by určite zbytočné, aby oba subjekty súperili o tie isté informácie, preto divák tak dostáva možnosť kompletnej informačnej ponuky kliknutím na logo partnera. Je to v súčasnej dobe, keď región potrebuje získať čo najviac hostí do regiónu, predurčeného na turistický ruch, konkrétny prejav nekonkurenčnej spolupráce, hodný nasledovania aj iných subjektov.
Verím, že návštevníci oboch portálov toto prepojenie privítajú.

Ľubor Patsch, šéfredaktor, Televízia Liptovský Hrádok

Komentáre k článku

#36, meno: Admin
Softverovo je to už spracované dávnejšie. Ak chcete seriózne publikovať vaše fotografické diela, nech sa páči, pošlite mi ukážku e-mailom na moju adresu (viď kontakty).
#33, meno: -jš-
Je to výborné, treba ešte rozšíriť program o sľúbenú možnosť príspevkov vo forme fotoreportáže.
#15, meno: Bonus
Ďakujeme

Meno:
Text:
Predvádzajúci mesiac máj 2024 Nasledujúci mesiac  
po ut st št pi so ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Novinky

25.05.2018: Ochrana osobných údajov
Mesto Liptovský Hrádok, v súlade s Koncepciou rozvoja informačných systémov pre mesto Liptovský Hrádok, v roku 2008 vytvorilo podmienky pre fungovanie internetovej Televízie Liptovský Hrádok, ktorá je súčasťou mestskej informačnej siete pre občanov a návštevníkov mesta. TV Liptovský Hrádok je vytvorená za účelom publikovania videoreportáží, oznamov a informácií: - zo života samosprávy, - z oblasti kultúry, osvety a športu, - z oblasti ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov. Právnym základom k spracúvaniu osobných údajov občanov v TV Liptovský Hrádok sú v zmysle čl. 6 bod 1 GDPR udalosti: - keď spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme. - keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života, zdravia alebo majetku občanov, - keď spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa. Mesto Liptovský Hrádok má implementované povinnosti prevádzkovateľa informačných systémov osobných údajov viď https://www.liptovskyhradok.sk/ochrana-osobnych-udajov.html


Partneri

mesto Liptovský Hrádok

creativesolution.eu © 2009